Jag har suttit på de flesta stolar.  Jag har varit chef för elevhälsan, utbildat specialpedagoger och speciallärare, lärare, förskollärare och fritidshemslärare, kuratorer och skolledare om olika förutsättningar och skolutveckling, både kommunalt samt som adjunkt vid Umeå Universitet. Jag har varit aktiv i många nätverk och projekt exempelvis för att skapa material att utreda särskilt stöd, initierat och varit ansvarig för projektet Levla lärmiljön, har varit delaktig i att utveckla en modell för att stävja skolfrånvaro Tillbaka till skolan (TTS), samverkansmodeller, nätverk för ökad läsförståelse och har varit projektledare för Skoldatatek Umeå. Jag har även arbetat med specialpedagogiska frågor på barn- och ungdomspsykiatrin.
Idag arbetar jag som kvalitetssäkrande specialpedagog för Iris Hadar samt som frilansande konsult för mitt eget företag.

Vill du ställa frågor till mig går det bra via min mail specialpedagogikforalla@gmail.com eller genom att sända dem till elevhälsan.se där jag sitter som expertråd för främjande och förebyggande frågor.

elevhälsa bild

CV 20160414

Kontakt: specialpedagogikforalla@gmail.com

Specialpedagogik för alla på Facebook

fejjan