Jag har en lång och bred erfarenhet från skolans värld. Jag är utbildad lärare, specialpedagog och it-pedagog. Jag har varit chef för elevhälsan, utbildat specialpedagoger och speciallärare, lärare, förskollärare och fritidshemslärare, kuratorer och skolledare om olika förutsättningar och skolutveckling, både kommunalt samt som adjunkt vid Umeå Universitet. Jag har varit aktiv i många nätverk och projekt exempelvis för att skapa material att utreda särskilt stöd, initierat och varit ansvarig för projektet Levla lärmiljön, har varit delaktig i att utveckla en modell för att stävja skolfrånvaro Tillbaka till skolan (TTS), samverkansmodeller, nätverk för ökad läsförståelse och har varit projektledare för Skoldatatek Umeå. Jag har även arbetat med specialpedagogiska frågor på barn- och ungdomspsykiatrin. Genom mina olika uppdrag har jag en stor förståelse över olika uppdrag, utmaningar och möjligheter.

Jag intresserar mig särskilt för skolutvecklande frågor, dvs hur skapar vi en skola där alla elever mår bra och utvecklas enligt skolans mål. Genom att utgå från vad elever behöver för att må bra och lära samt genom kunskap om olika elevers förutsättningar och behov kan en hållbar och inkluderande skola skapas.

Kontakt: specialpedagogikforalla@gmail.com

Specialpedagogik för alla på Facebook

fejjan