Ett välplanerat främjande och förebyggande arbete för hälsa och lärande minskar mängden av akut åtgärdande arbete på en skola. Det minskar antalet barn och unga som far illa. Desto senare i en händelsekedja lärare och elevhälsa kommer in, desto svårare är oftast händelsen att åtgärda.
Den sista nivån, den åtgärdande nivån är när ett akut behov av stöd uppstår. Det kan vara en kris, en konflikt eller ett barn som misstänks fara illa. Även på den åtgärdande nivån behövs ett genomtänkt arbete. Kunskaper om att bemöta konflikter och ungdomar i psykisk ohälsa.
Den åtgärdande akuta nivån utgör toppen av triangeln. Det är eftersträvansvärt att den upptar minst tid av lärares och elevhälsans arbete. Detta arbete kan liknas vid en ambulans som gör utryckningar, olyckor som bör eftersträvas att inte ske.

Skärmklippmm

 

Kontakt: specialpedagogikforalla@gmail.com

Specialpedagogik för alla på Facebook